داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N07AA01 مشخصات دارو Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml دسته N07AA01

طریقه مصرف دارو Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml محدودیت های مصرفی Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml

نام دارو (Drug Name): Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/mlL, 5ml N07AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N07AA01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz