داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N07BC02 مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.8ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.8ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.8ml

نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.8ml N01BB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط برای مصرف در دندانپزشکی
تاریخ(Date) : 90/3/23


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz