داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز P01AX مشخصات دارو Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg دسته P01AX

طریقه مصرف دارو Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg محدودیت های مصرفی Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg

نام دارو (Drug Name): Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg P01AX

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : P01AX
توضيحات(Description) : Atovaquone 250 mg + Proguanil Hydrochloride 100 mg
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار ميگيرد
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz