داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز R07AB01 مشخصات دارو Doxapram Hydrochloride     20 mg/ml, 5ml دسته R07AB01

طریقه مصرف دارو Doxapram Hydrochloride     20 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Doxapram Hydrochloride     20 mg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Doxapram Hydrochloride     20 mg/ml, 5ml R07AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : R07AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz