داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز V03AB09 مشخصات دارو Dimercaprol 100 mg/ml, 3ml دسته V03AB09

طریقه مصرف دارو Dimercaprol 100 mg/ml, 3ml محدودیت های مصرفی Dimercaprol 100 mg/ml, 3ml

نام دارو (Drug Name): Dimercaprol 100 mg/ml, 3ml V03AB09

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAMUSCULAR
دسته دارو(ATC Code) : V03AB09
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz