داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز V03AF07 مشخصات دارو Ranitidine 50 mg/50ml دسته A02BA02

طریقه مصرف دارو Ranitidine 50 mg/50ml محدودیت های مصرفی Ranitidine 50 mg/50ml

نام دارو (Drug Name): Ranitidine 50 mg/50ml A02BA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : A02BA02
توضيحات(Description) : (As Hydrochloride) in sodium chloride 0.45% (premixed) به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/3/9

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz