داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Misoprostol 100 mcg دسته A02BB01

طریقه مصرف دارو Misoprostol 100 mcg محدودیت های مصرفی Misoprostol 100 mcg نام دارو (Drug Name): Misoprostol 100 mcg A02BB01 شکل دارويي(Dos..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Milrinone   1 mg/ml, 20ml دسته C01CE02

طریقه مصرف دارو Milrinone   1 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Milrinone   1 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Milrinone   1 mg/ml, 20ml C01CE02 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب