مشخصات دارو Urokinase   75,000 IU دسته B01AD04

طریقه مصرف دارو Urokinase   75,000 IU محدودیت های مصرفی Urokinase   75,000 IU

نام دارو (Drug Name): Urokinase   75,000 IU B01AD04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AD04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :