داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Urokinase   75,000 IU دسته B01AD04

طریقه مصرف دارو Urokinase   75,000 IU محدودیت های مصرفی Urokinase   75,000 IU نام دارو (Drug Name): Urokinase   75,000 IU B01AD04 شکل دارويي(Dosage Form..

ادامه مطلب