داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Moxifloxacin 400 mg دسته J01MA14

طریقه مصرف دارو Moxifloxacin 400 mg محدودیت های مصرفی Moxifloxacin 400 mg نام دارو (Drug Name): Moxifloxacin 400 mg J01MA14 شکل دارويي(Dosa..

ادامه مطلب