مشخصات دارو Rifabutin 300 mg دسته J04AB02

طریقه مصرف دارو Rifabutin 300 mg محدودیت های مصرفی Rifabutin 300 mg

نام دارو (Drug Name): Rifabutin 300 mg J04AB02

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J04AB02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :