داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Rifabutin 300 mg دسته J04AB02

طریقه مصرف دارو Rifabutin 300 mg محدودیت های مصرفی Rifabutin 300 mg نام دارو (Drug Name): Rifabutin 300 mg J04AB02 شکل دارويي(Dosage Form) : TABLETراه مصرف(..

ادامه مطلب