داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml دسته B01AC07

طریقه مصرف دارو Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml B01AC07 شکل دارويي(..

ادامه مطلب