داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Abciximab     2 mg/ml, 5ml دسته B01AC13

طریقه مصرف دارو Abciximab     2 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Abciximab     2 mg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Abciximab     2 mg/ml, 5ml B01AC13 شکل دار..

ادامه مطلب