داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Streptokinase   250,000 IU دسته B01AD01

طریقه مصرف دارو Streptokinase   250,000 IU محدودیت های مصرفی Streptokinase   250,000 IU نام دارو (Drug Name): Streptokinase   250,000 IU B01AD01 شکل دارويي(Dosage For..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Stavudine 5 mg/5ml دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 5 mg/5ml محدودیت های مصرفی Stavudine 5 mg/5ml نام دارو (Drug Name): Stavudine 5 mg/5ml J05AF04 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب