داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Urokinase   250,000 IU دسته B01AD04

طریقه مصرف دارو Urokinase   250,000 IU محدودیت های مصرفی Urokinase   250,000 IU نام دارو (Drug Name): Urokinase   250,000 IU B01AD04 شکل دارويي(Dosage For..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml دسته N02AX02

طریقه مصرف دارو Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Tramadol Hydrochloride     50 mg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Tramadol Hydr..

ادامه مطلب