داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Remifentanil HCl 5 mg دسته N01AH06

طریقه مصرف دارو Remifentanil HCl 5 mg محدودیت های مصرفی Remifentanil HCl 5 mg نام دارو (Drug Name): Remifentanil HCl 5 mg N01AH06 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب