داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Dextran/ NaCl   500 ml دسته B05BB

طریقه مصرف دارو Dextran/ NaCl   500 ml محدودیت های مصرفی Dextran/ NaCl   500 ml نام دارو (Drug Name): Dextran/ NaCl   500 ml B05BB شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب