داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ibuprofen 100mg/ml, 8ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 100mg/ml, 8ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 100mg/ml, 8ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 100mg/ml, 8ml M01AE01 شکل دارو..

ادامه مطلب