داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 % نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLU..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml دسته C01BD01

طریقه مصرف دارو Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml محدودیت های مصرفی Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml نام دارو (Drug Name): Amiodarone H..

ادامه مطلب