داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml دسته N07BC02

طریقه مصرف دارو Methadone Hydrochloride     5 mg/ml محدودیت های مصرفی Methadone Hydrochloride     5 mg/ml نام دارو (Drug Name): Methadone Hydrochloride     5..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Milrinone   1 mg/ml, 10ml دسته C01CE02

طریقه مصرف دارو Milrinone   1 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Milrinone   1 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Milrinone   1 mg/ml, 10ml C01CE02 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب