داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 2ml C01DA02 شکل دارويي(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 10ml C01D..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Nevirapine 50 mg/ml دسته J05AG01

طریقه مصرف دارو Nevirapine 50 mg/ml محدودیت های مصرفی Nevirapine 50 mg/ml نام دارو (Drug Name): Nevirapine 50 mg/ml J05AG01 شکل دارويي(Do..

ادامه مطلب