داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Adenosine   3 mg/ml, 2ml دسته C01EB10

طریقه مصرف دارو Adenosine   3 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Adenosine   3 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Adenosine   3 mg/ml, 2ml C01EB10 شکل دارويي(Dosage F..

ادامه مطلب