داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Calcium Gluconate 2.5% دسته D11AX03

طریقه مصرف دارو Calcium Gluconate 2.5% محدودیت های مصرفی Calcium Gluconate 2.5% نام دارو (Drug Name): Calcium Gluconate 2.5% D11AX03 شکل دارويي(Dosage For..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 1..

ادامه مطلب