داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Water 500 ml دسته V07

طریقه مصرف دارو Water 500 ml محدودیت های مصرفی Water 500 ml نام دارو (Drug Name): Water 500 ml V07 شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTIONراه مصرف(Route of Admin) :..

ادامه مطلب