داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Doxycycline 100 mg/ Vial دسته J01AA02

طریقه مصرف دارو Doxycycline 100 mg/ Vial محدودیت های مصرفی Doxycycline 100 mg/ Vial نام دارو (Drug Name): Doxycycline 100 mg/ Vial J01AA02 شکل دارويي(Do..

ادامه مطلب