داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml دسته B05XA02

طریقه مصرف دارو Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml محدودیت های مصرفی Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml نام دارو (Drug Name): Sodium Bicarbonate 8.4%, 50ml B0..

ادامه مطلب