داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml دسته J01FF01

طریقه مصرف دارو Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Clindamycin ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Clindamycin 150 mg/ml, 4ml دسته J01FF01

طریقه مصرف دارو Clindamycin 150 mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Clindamycin 150 mg/ml, 4ml نام دارو (Drug Name): Clindamycin 150 mg/ml, 4ml J01FF01 شکل داروي..

ادامه مطلب