داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Morphine Sulfate   10 mg/ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Sulfate   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Morphine Sulfate   10 mg/ml نام دارو (Drug Name): Morphine Sulfate   10 mg/ml N02AA01 شک..

ادامه مطلب