داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Amphotericin-B 50 mg دسته J02AA01

طریقه مصرف دارو Amphotericin-B 50 mg محدودیت های مصرفی Amphotericin-B 50 mg نام دارو (Drug Name): Amphotericin-B 50 mg J02AA01 شکل دارويي(Dosage ..

ادامه مطلب