داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Rifabutin 150 mg دسته J04AB04

طریقه مصرف دارو Rifabutin 150 mg محدودیت های مصرفی Rifabutin 150 mg نام دارو (Drug Name): Rifabutin 150 mg J04AB04 شکل دارويي(Dosage Form)..

ادامه مطلب