داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ribavirin 200 mg دسته J05AB04

طریقه مصرف دارو Ribavirin 200 mg محدودیت های مصرفی Ribavirin 200 mg نام دارو (Drug Name): Ribavirin 200 mg J05AB04 شکل دارويي(Dosage Form) : TABLETراه مصرف(..

ادامه مطلب