داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Isoflurane    دسته N01AB06

طریقه مصرف دارو Isoflurane    محدودیت های مصرفی Isoflurane    نام دارو (Drug Name): Isoflurane    N01AB06 شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANTراه مصرف(Route o..

ادامه مطلب