داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin دسته J04AM06

طریقه مصرف دارو Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin محدودیت های مصرفی Ethambutol/Isoniazid/Pirazinamide/Rifampin نام دارو (Drug Name): E..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 1 ml نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 1..

ادامه مطلب