داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Aciclovir 500 mg دسته J05AB01

طریقه مصرف دارو Aciclovir 500 mg محدودیت های مصرفی Aciclovir 500 mg نام دارو (Drug Name): Aciclovir 500 mg J05AB01 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Aciclovir 250 mg دسته J05AB01

طریقه مصرف دارو Aciclovir 250 mg محدودیت های مصرفی Aciclovir 250 mg نام دارو (Drug Name): Aciclovir 250 mg J05AB01 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب