داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg دسته J05AE04

طریقه مصرف دارو Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg محدودیت های مصرفی Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg نام دارو (Drug Name): Nelfinavir, (As Mesyl..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Multivitamin Pediatric دسته A11AE

طریقه مصرف دارو Multivitamin Pediatric محدودیت های مصرفی Multivitamin Pediatric نام دارو (Drug Name): Multivitamin Pediatric A11AE شکل دارويي(Dosa..

ادامه مطلب