داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Stavudine 40 mg دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 40 mg محدودیت های مصرفی Stavudine 40 mg نام دارو (Drug Name): Stavudine 40 mg J05AF04 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Selenium 50 mcg/ml دسته A12CE02

طریقه مصرف دارو Selenium 50 mcg/ml محدودیت های مصرفی Selenium 50 mcg/ml نام دارو (Drug Name): Selenium 50 mcg/ml A12CE02 شکل دارويي(Dosage F..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Stavudine 40 mg دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 40 mg محدودیت های مصرفی Stavudine 40 mg نام دارو (Drug Name): Stavudine 40 mg J05AF04 شکل دارويي(Dosage Form) : TABLETراه مصرف(..

ادامه مطلب