داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Sufentanil 50 mcg/ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 50 mcg/ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 50 mcg/ml نام دارو (Drug Name): Sufentanil 50 mcg/ml N01AH03 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب