داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Opium 10 mg/ml (250 ml) دسته N02AA02

طریقه مصرف دارو Opium 10 mg/ml (250 ml) محدودیت های مصرفی Opium 10 mg/ml (250 ml) نام دارو (Drug Name): Opium 10 mg/ml (250 ml) N02AA02 شکل دارويي..

ادامه مطلب