داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Botulism Polyvalent (A+B+E) دسته J06AA04

طریقه مصرف دارو Botulism Polyvalent (A+B+E) محدودیت های مصرفی Botulism Polyvalent (A+B+E) نام دارو (Drug Name): Botulism Polyvalent (A+B+E) J06..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Botulism Monovalent دسته J06AA04

طریقه مصرف دارو Botulism Monovalent محدودیت های مصرفی Botulism Monovalent نام دارو (Drug Name): Botulism Monovalent J06AA04 شکل دارويي(Dosage Form)..

ادامه مطلب