داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Bortezomib 3.5mg دسته L01XX32

طریقه مصرف دارو Bortezomib 3.5mg محدودیت های مصرفی Bortezomib 3.5mg نام دارو (Drug Name): Bortezomib 3.5mg L01XX32 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب