داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Misoprostol 200 mcg دسته A02BB01

طریقه مصرف دارو Misoprostol 200 mcg محدودیت های مصرفی Misoprostol 200 mcg نام دارو (Drug Name): Misoprostol 200 mcg A02BB01 شکل دارويي(Dosage Form..

ادامه مطلب