داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Efavirenz 50 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 50 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 50 mg نام دارو (Drug Name): Efavirenz 50 mg J05AG03 شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULEراه مصرف..

ادامه مطلب