داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Indometacin 50 mg/2ml دسته M01AB01

طریقه مصرف دارو Indometacin 50 mg/2ml محدودیت های مصرفی Indometacin 50 mg/2ml نام دارو (Drug Name): Indometacin 50 mg/2ml M01AB01 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب