داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Droperidol Compound    دسته N01AH51

طریقه مصرف دارو Droperidol Compound    محدودیت های مصرفی Droperidol Compound    نام دارو (Drug Name): Droperidol Compound    N01AH51 شکل دارويي(Dosage Fo..

ادامه مطلب