داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml دسته N01AX01

طریقه مصرف دارو Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml N01AX01 ش..

ادامه مطلب