داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ether    دسته N01AA

طریقه مصرف دارو Ether    محدودیت های مصرفی Ether    نام دارو (Drug Name): Ether    N01AA شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANTراه مصرف(Route of Admin) : RESPIRATO..

ادامه مطلب