داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml C01DA02 شکل دارويي(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Nitrous Oxide 1000 PPM دسته N01AX13

طریقه مصرف دارو Nitrous Oxide 1000 PPM محدودیت های مصرفی Nitrous Oxide 1000 PPM نام دارو (Drug Name): Nitrous Oxide 1000 PPM N01AX13 شکل د..

ادامه مطلب