داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Nitrous Oxide    دسته N01AX13

طریقه مصرف دارو Nitrous Oxide    محدودیت های مصرفی Nitrous Oxide    نام دارو (Drug Name): Nitrous Oxide    N01AX13 شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANTر..

ادامه مطلب