داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Labetolol (As Hydrochloride) دسته C07AG01

طریقه مصرف دارو Labetolol (As Hydrochloride) محدودیت های مصرفی Labetolol (As Hydrochloride) نام دارو (Drug Name): Labetolol (As Hydrochloride) C07AG01 شکل دار..

ادامه مطلب