داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Nitrous oxide/Oxygen 50%V/V / 50%V/V دسته N01AX63

طریقه مصرف دارو Nitrous oxide/Oxygen 50%V/V / 50%V/V محدودیت های مصرفی Nitrous oxide/Oxygen 50%V/V / 50%V/V نام دارو (Drug Name): Nitrous oxide/Oxygen ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Opium 10 mg/ml (1000 ml) دسته N02AA02

طریقه مصرف دارو Opium 10 mg/ml (1000 ml) محدودیت های مصرفی Opium 10 mg/ml (1000 ml) نام دارو (Drug Name): Opium 10 mg/ml (1000 ml) N02AA02 شکل دا..

ادامه مطلب