داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml دسته M03AC01

طریقه مصرف دارو Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Pancuronium Bromide   2 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Pancuronium Bromide   2 m..

ادامه مطلب